Voormalig Franciscanerklooster

Franziskanerkloster © Lügde Marketing e.V.

Op 12 augustus 1749 werd de eerste steen voor de bouw van het franciscaner klooster gelegd. Als eerste bouwde men de residentiële en economische tractus en dit werk werd in 1752 voltooid. In het jaar daaropvolgend , werd begonnen met de bouw van de typische barokgevel in natuursteen. De inwijding van het klooster geschiedde op 5 september 1756.

Er kwamen drie paters en vijf lekenbroeders naar Lügde. Het belangrijkste doel van hun activiteiten was de pastorale zorg. In het klooster werd ook een privéschool ingericht waar lezen, schrijven en de catechismus werd onderwezen evenals Latijnse grammatica uit een oud Keuls boek.

Vaak diende het boven de stad uittorende klooster, bij de talloze overstromingen die Lügde teisterden, als noodonderkomen voor de bevolking. Ook na de grote branden van 1790 en 1797 werden daklozen in het indrukwekkende Franciscanerklooster maanden lang gehuisvest.

In 1812 werd het klooster gesloten. De protestantse Freiherr von Klenke van Hämelschenburg verwierf het klooster en de landerijen. De eerbiedwaardige kerk werd voortaan gebruikt als stal.

Later werden de kloostergebouwen verkocht aan Marcus Heimann uit Lügde. Deze liet de mooie barokgewelven, die versierd waren met stuc uit de kerk verwijderen en gebruikte het gebouw als schuur. Hij verhuurde het klooster. Tijdelijk bevond zich in het klooster een sigarenfabriek.

In 1859 werd het voormalige Franciscaner klooster door de katholieke kerk gekocht. Het klooster bevatte een woning voor de kapelaan en tevens een ziekenhuis.

In 1958 werd het Liboriusziekenhuis, ondanks een meer dan royale financiële bijdrage van de bevolking uit Lügde, gesloten omdat de nonnen Lügde verlieten. Tot 1971 werd het kloostergebouw gebruikt als een bejaardentehuis.

Van 1973 tot 1978 werd het gebouw door de katholieke kerk omgebouwd tot parochiehuis.

In het keldergewelf aan de noord – oostzijde werd de vergaderzaal door de familie Kolping ingericht als de “Klosterkeller”.

In 1997 tot 1999 vonden opnieuw uitgebreide renovaties plaats, daarbij werd de begane grond, met uitzondering van één kamer die als bibliotheek diende, tot een kinderdagverblijf omgebouwd. Op de bovenverdieping werden kamers voor verenigingen en groepen gemaakt. De kloosterzaal werd omgebouwd als grote evenementenruimte en toneelpodium.