De fontein van de geiten van Lügde

Ziegenbrunnen Lügde © Lügde Marketing e.V.

De vroegere bewoners van de middeleeuwse stad Lügde waren geen welgestelde burgers, maar meest landbouwers, die zich door middel van een klein landbouwbedrijfje en het houden van vee in hun levensonderhoud moesten voorzien. Tot het vee behoorde in vroegere tijden ook de geit, die in bijna ieder huis gehouden werd en wier melk gedronken werd of verder verwerkt werd tot boter of kaas. Vóór de grote stadsbrand van 1797 waren er 400 geiten in Lügde. Bij de in dit gebied voorhanden zijnde specifieke topografische verhoudingen, treft men naast de vlakke Emmer-weiden ook klein gestructureerde berg- en steile hellingen aan, die met heggen en struiken begroeid zijn. Deze hellingen konden niet als landbouwgebied gebruikt worden en leverden niets op. Deze gebieden werden als graasvlakten gekenmerkt. De naam “Hutung” of te wel hoedplaats wordt nog altijd gevoerd in het ambtelijke kadaster. De hoedplaatsen zijn bijvoorbeeld te vinden langs de “Eschenbach”, bij de zogenaamde “Zwetschenbrink”of ook bij Kirchberg. De graasvlakten mogen op den duur niet dichtgroeien en verwilderen.

Het gewas moet kort gehouden worden. Hiervoor konden uitstekend geiten ingezet worden, een oplossing waarvan zowel natuur en landschap als ook geiten houders geprofiteerd hebben. Bijzonder voor Lügde was ook dat het houden van geiten weliswaar in de huizen plaatsvond, de dagelijkse uitloop van de geiten werd “kameraadschappelijk” georganiseerd. Iedere ochtend werden de geiten met een hoorn geroepen en door herders uit Lügde voor het grazen naar de graasvlakten gebracht. Van de ochtendlijke uitloop door de middelste straten bestaan nog steeds historische foto’s. ’s Avonds werden de geiten door de herders weer teruggebracht naar het marktplein waar de eigenaren de geiten kwamen ophalen die de weg naar huis alleen niet konden vinden. Vanaf 1956 werd het geiten houden in de loop van de tijd steeds meer opgegeven. 

Aan deze bijzondere folklore, die naar het leven in de historische oude stad verwijst, en een verhaal vertelt over de dagelijkse geitenverzameling op de markt, dankt de Lügder geitenfontein haar bestaan.

De fontein werd ontworpen door de kunstenaar Bernd Maro uit Wunstorf en werd ingehuldigd op 9 mei 2015.